All You Need is Kill - Tomo 2 - Tomo Final

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 2 de 2
  • Hiroshi Sakurazaka/ Ryosuke Takeuchi/ Yoshitoshi ABe/ Takeshi Obata