Naruto Tomo 56

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 56 de 72
  • Masashi Kishimoto