Naruto tomo 60

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 60 de 72
  • Masashi Kishimoto