Pandora Hearts Tomo 10

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6 
  • Tomo 10 de 24
  • Jun Mochizuki