The Rising of the Shield Hero Tomo 1

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 1
  • Aikya Kyu/Aneko Yusagi/Minami Seira