Koyoharu Gotouge Short Stories - Tomo único

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Tankoubon
  • Tomo único
  • Koyoharu Gotouge