Blue Exorcist Tomo 24

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Tankoubon
  • Tomo 24 
  • Kazue Kato