Carole & Tuesday Tomo 1

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 1
  • Morito Yamataka/ Bones/ Shinichiro Watanabe