Carole & Tuesday Tomo 3

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 3 de 3 (Final)
  • Morito Yamataka/ Bones/ Shinichiro Watanabe