Evangelion Deluxe Tomo 11

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 11 de 14
  • Yoshiyuki Sadamoto/Khara - Gainax