Evangelion Deluxe Tomo 6

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 6 de 14
  • Yoshiyuki Sadamoto/Khara - Gainax