Goblin Slayer Tomo 10

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 10
  • Kumo Kagyu/Kousuke Kurose/Noboru Kannatuki