Goblin Slayer Tomo 11

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 11
  • Kumo Kagyu/Kousuke Kurose/Noboru Kannatuki