Goblin Slayer Tomo 3

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 3
  • Kumo Kagyu/Kousuke Kurose/Noboru Kannatuki