Goblin Slayer Tomo 5

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 5
  • Kumo Kagyu/Kousuke Kurose/Noboru Kannatuki