Goblin Slayer Tomo 7

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 7
  • Kumo Kagyu/Kousuke Kurose/Noboru Kannatuki