I am a Hero Tomo 19

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6 
  • Tomo 19 de 22
  • Kengo Hanazawa