Kill la Kill Tomo 3 - Final

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 3 de 3
  • Ryo Akizuki/Trigger/Kazuki Nakashima/Kazuki Nakashima