Last Hero Inuyashiki Tomo 3

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 3 de 10
  • Hiroya Oku