Last Hero Inuyashiki Tomo 4

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 4 de 10
  • Hiroya Oku