Last Hero Inuyashiki Tomo 8

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 8 de 10
  • Hiroya Oku