Love Hina Tomo 1

  • Manga
  • Editorial Panini Argentina
  • Tomo 1
  • Ken Akamatsu