Love Hina Tomo 4

  • Manga
  • Editorial Panini Argentina
  • Tomo 4
  • Ken Akamatsu