Love Hina Tomo 7

  • Manga
  • Editorial Panini Argentina
  • Tomo 6
  • Ken Akamatsu