Naruto Tomo 1

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 1 de 72
  • Masashi Kishimoto