Naruto Tomo 2

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 2 de 72
  • Masashi Kishimoto