Naruto Tomo 4

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 4 de 72
  • Masashi Kishimoto