Naruto Tomo 50

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 50 de 72
  • Masashi Kishimoto