Naruto Tomo 55

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 55 de 72
  • Masashi Kishimoto