Naruto Tomo 67

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 67 de 72
  • Masashi Kishimoto