Naruto Tomo 69

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 69 de 72
  • Masashi Kishimoto