Naruto Tomo 70

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Tomo 70 de 72
  • Masashi Kishimoto