Netsuzou Trap Tomo 2

  • Manga
  • Editorial Panini Argentina
  • Tomo 2 de 6
  • Naoko Kodama