Orange Tomo 3

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Formato B6 con sobrecubierta
  • Tomo 3 de 6
  • Ichigo Takano