Orange Tomo 6

  • Manga
  • Panini Argentina
  • Formato B6 con sobrecubierta
  • Tomo 6 de 7
  • Ichigo Takano