Q (ku) - Tomo 1

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 1 de 4
  • Tatsuya Shihira