The Rising of the Shield Hero Tomo 6

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 6
  • Aikya Kyu/Aneko Yusagi/Minami Seira