Trinity Seven Tomo 15

  • Manga
  • Editorial Ivrea
  • Formato B6
  • Tomo 1 
  • Kenji Saito/Akinari Nao